Dịch vụ ngôn ngữ

Department of Revenue (DOR) (Sở Thuế Vụ) cung cấp dịch vụ thông dịch và biên dịch miễn phí bất kể quý vị sử dụng ngôn ngữ ưu tiên nào.

Để được hỗ trợ, hãy gọi 360-705-6705 và đề nghị được cung cấp một thông dịch viên. Khi quý vị gọi cho chúng tôi, vui lòng đợi trong giây lát để chúng tôi liên hệ với thông dịch viên.

Giờ Phục Vụ: Tổng đài của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến hết thứ Sáu, ngoại trừ khung giờ tạm ngừng phục vụ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng thứ Tư.

DOR có thể giúp gì cho quý vị?

Doanh nghiệp:

  • Đăng ký giấy phép kinh doanh.
  • Tìm hiểu luật về thuế.
  • Nộp báo cáo tài sản vô thừa nhận.
  • Nộp tờ khai thuế doanh nghiệp.
  • Mục khác.

Cá nhân và gia đình: